Kakor

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan är möjlig att använda för att följa en användares besök på en websida.

Det finns två typer av kakor. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av kakor kallas sessionskakor. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

NykvarnEl använder kakor för att spara statistik och för att kunna följa hur besökare navigerar webbsajten. Det går bra att använda webbsajten även utan kakor och vill du stänga av användningen av kakor gör du det i inställningarna för din webbläsare.

Integritet

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personuppgifter, kontaktuppgifter och uppgifter om din bostad. Syftet med en sådan behandling är för att kunna erbjuda elavtal och fakturera dig som kund samt att vid behov kontakta dig för att säkerställa att vi kan leverera de tjänster vi erbjuder. Vi har fått dina uppgifter då du tecknade ett elavtal med oss. Vi tillämpar vid var tidgällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@nykvarnel.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.